Kaynaklar

Fabrikalar için hazırlanan sosyal El Kitabı, davranış kuralları ve çevresel en iyi uygulamalar, ICS’nin üyelerine tedarik sağlayan fabrikalar ve ortakları için destekleyici araçlar ve rehberlik geliştirme faaliyetinin bir parçası olup uyumu sürdürülebilir bir zeminde geliştirme ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

ICS sosyal iyi uygulamalar bilgi metinleri

Fabrikalar için ICS çevre el kitabı

ICS çevresel iyi uygulamalar bilgi metinleri