Hikayemiz

ICS 1998 yılında FCD, Fédération Française du Commerce et de la Distribution tarafından kurulan Fransa merkezli bir girişim olup 2018 yılında yirminci yılını kutlamaktadır!

ICS üye markalar ve perakendeciler kurulduğu günden bu yana insanlar için çalışma ve işyeri koşullarını sürdürülebilir şekilde iyileştirmek ve ilerleme ve uygunluğun temini için tedarik sağlayan fabrikalarını sorumluluk bilinciyle desteklemek için birlikte çalışmaktadır. ICS üye şirketlerine, ‘denetim yorgunluğunun’ azaltılması ve bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşılmasına katkıda bulunurken denetimleri ortak hale getirmek için müşterek araçlarla işbirliği içerisinde çalışma olanağı sağlamaktadır.

Bu ortak yaklaşım Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) konvansiyonları, evrensel İnsan Hakları prensipleri ve yerel sosyal mevzuatlar tarafından tanımlanan bir çerçeve ile yürütülmektedir. ICS üyeleri ICS tarafından akredite edilen denetim şirketlerden sosyal denetimler gerçekleştirmelerini talep ederek tedarik sağlayan üretim sahalarındaki fiili çalışma koşullarını doğrulamaktadır. Değerlendirme sonrasında, ICS üyeleri tanımlanan düzeltici eylem planlarının uygulanması için denetlenen fabrikalar ile yakın çalışma ve işbirliği içerisine girmektedir.