Araçlar

Harici paydaşlar ile işbirliği kilit rol oynamaktadır

Fakat aynı zamanda, endüstriler ile işbirliği de büyük önem taşır: ICS üyeleri her ay bir araya gelerek denetim araçlarını, gözetim kuralları ve aynı fabrikada çalışmaları halinde de fabrika denetleme sonuçlarını paylaşırlar.. ICS üyeleri artık ülke ve konu başlığı bazında risk analizleri hakkında konsolide verileri de paylaşmaktadır. Bu çeşitli karşılıklı hale getirme ve yardımlaşma şekilleri, üyelerin imza attıkları ve kararlılıkla taahhüt ettikleri Mesleki Etik Kuralları ile resmiyet kazandırıldığı şekilde ICS üyeleri arasında rekabetçi olmayan konulardır.

ICS’nin eylemleri, bütün ICS üyeleri tarafından uygulanan bir ortak metodolojiye ve paylaşımlı araçlara ve denetim sürecinin tamamen markalar tarafından kontrol edilmesini sağlamaya dayanmaktadır.

  • ICS Sosyal ve Çevresel Davranış Kuralları tedarikçilerin uymak ve yerine getirmek zorunda oldukları ana şartları tanımlamaktadır.
  • Denetlenmeden önce, fabrika ICS Fabrika Profilini üretim sahası verileri ve bilgileri ve dahili ve harici olarak üstlenilen üretim süreçlerinin listesi ile doldurur. Bu beyan ICS üyelerinin tedarik zincirlerini planlama ve eşleştirmelerine yardımcı olur.
  • 60’tan fazla ülkede kullanılan denetim raporu anketi ICS sisteminin temel taşını oluşturmaktadır.
  • Denetim sürecinin tamamlanmasından sonra, fabrikalar ve ICS üyeleri denetmen tarafından tavsiye edilen Düzeltici Eylem Planı (CAP) üzerinde çalışırlar.

Hizmetlerimiz

ICS Metodolojisi

h h

Fabrikalar için kılavuz

Paylaşımlı Veri Tabanı

Çevrimiçi CAP izleme

ICS Metodolojisi

ICS denetimleri üye şirketler tarafından talep edilir ve yönetilir. ICS araçlarının kullanımının tamamen kontrol altına alınmasını sağlayacak şekilde denetimlerin başlatılması üyelerin inisiyatifindedir.
ICS denetimleri ICS tarafından akredite edilen üçüncü taraf denetim şirketleri tarafından gerçekleştirilir.
ICS denetimleri sertifika veya etiket olarak değerlendirilemez.
ICS üyeleri, fabrikalarda kritik uygunsuzluklar tespit edildiğinde ortak gözetim kurallarını paylaşır.

Fabrikalar için kılavuz

ICS’nin denetim sürecini, kapsamını ve derecelendirme sistemini anlamaları için fabrikalara destek olmak ve eşlik etmek için ICS 2017 yılında fabrikalara yönelik bir Sosyal El Kitabı hazırlamıştır. El Kitabı ayrıca denetmen tarafından incelenecek belgelerin listesinin yanı sıra mülakat ve belgelerin inceleme örnekleme büyüklüğü hakkında denetlenen fabrikalara bilgi vermektedir.
Fabrikalar için hazırlanan El Kitabı, ICS’nin üyelerine tedarik sağlayan fabrikalar ve ortakları için destekleyici araçlar ve rehberlik geliştirme faaliyetinin bir parçası olup uyumu sürdürülebilir bir zeminde geliştirme ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. (Kaynaklar sayfasında mevcuttur)

Paylaşımlı Veri Tabanı

ICS üyeleri ICS veri tabanı üzerinde binlerce fabrika ve denetimi paylaşmaktadır. ICS üyeleri gizliliğin temini için sadece birlikte çalıştıkları üretim sahalarına erişim sağlarlar. ICS veri tabanı kaynak kullanımı ve bulmaya yönelik bir platform olmayıp markaların ortak kurallara uymaları ve aynı eşik gereklilikleri ve şartları yerine getirmeleri için denetleme sonuçları ve düzeltici eylem planlarını paylaşmayı hedeflemektedir. ICS üyeleri kendi kurumsal çalışma ağlarını oluşturmada serbesttir.

Çevrimiçi CAP (Düzeltici Eylem Planı) izleme

2017 yılının Aralık ayında, ICS veri tabanında çevrimiçi Düzeltici Eylem Planı izleme adında yeni bir özellik uygulamaya koydu. Bundan önce, ICS üyeleri denetim esnasında gözlemlenen uygunsuzluklardan sonuçlanan tavsiye edilen düzeltici eylemler ile ilgili olarak tedarikçileri ve fabrikalar ile münferit bir şekilde ilgileniyorlardı. Artık, ICS çevrimiçi CAP sayesinde, tedarik zincirinde yer alan denetlenen fabrikalar ve ilgili aktörler kanıtları (örneğin; yenilenen izin, ayrımcılık yapmama politikası, vb.) ICS veri tabanına yükleme yükleyebilmektedirler. ICS üyeleri CAP sürecinin ilerlemesi için kanıtları onaylar ve doğrularlar. CAP sürecinde kaydedilen ilerlemeler bağlı ICS üyeleri arasında paylaştırılır ve ortak hale getirilir. Bu BT gelişimi tedarik zinciri kapsamında uygunluğun iyileştirilmesine yönelik işbirliğini sağlamlaştırır.