Hakkımızda

ICS’nin şu anda 70 aktif çok uluslu üyesi bulunuyor!

ICS üye perakende satıcıları ve markalarının küresel tedarik zincirleri çapında çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen uluslararası sektörel bir girişimdir.
ICS, büyün bir çoğunluğu Fransız ve tekstil, perakende satış, ayakkabı, elektronik ve mobilya ile sınırlı olmaksızın birçok sektörde 70 çok uluslu perakende satıcı ve markalardan meydana gelmektir.
ICS üyeleri, ‘denetim yorgunluğunun’ azaltılması ve bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşılmasına katkıda bulunurken denetimleri ortak hale getirmek için müşterek araçlarla işbirliği içerisindedir.

1
2021 yılında gerçekleştirilen denetimler
1
İlgili Ülkeler
1
İlgili Çalışanlar

Paylaşımlı Veri Tabanı

ICS üyeleri ICS veri tabanı üzerinde binlerce fabrika ve denetimi paylaşmaktadır. ICS üyeleri gizliliğin temini için sadece birlikte çalıştıkları üretim sahalarına erişim sağlarlar.

h h

Fabrikalar için El Kitabı

Fabrikalar için hazırlanan El Kitabı, ICS’nin üyelerine tedarik sağlayan fabrikalar ve ortakları için destekleyici araçlar ve rehberlik geliştirme faaliyetinin bir parçası olup uyumu sürdürülebilir bir zeminde geliştirme ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Çevrimiçi Düzeltici eylem planı

Bu özellik sayesinde denetlenen fabrikalar ve ilgili aktörler denetim sonrasında ICS veri tabanına tanımlanan uygunsuzlukları (örneğin; yenilenen izin, ayrımcılık yapmama politikası, vb.) yükleme olanağı elde etmektedir.

Haberler